ua en

Яблонь Любов Степанівна

Прикарпатський
національний університет
імені Василя Стефаника

Яблонь Любов Степанівна - доктор фізико-математичних наук, доцент.

Народилася 27 лютого 1966 року в с. Делятин Надвірнянського р-ну Івано-Франківської області. У 1991 році закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут, отримавши кваліфікацію вчитель фізики і математики. У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.18 - фізика і хімія поверхні під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Остафійчука Б.К. У 2012 р.  отримала звання доцента кафедри теоретичної та експериментальної фізики. У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. На даний час працює на посаді професора кафедри теоретичної і експериментальної фізики.

Наукові інтереси: структура фізичні та електрохімічні властивості дублетно-матричних структур з нанообмеженою «гостьовою» геометрією.