ua en

СПИСОК  НАУКОВИХ ПУБЛ╤КАЦ╤Й

 

МОНОГРАФ╤╥

Будник О. Етноеконом╕чна компетенц╕я школяра : монограф╕я / Олена Будник. – Ки╖в-╤вано-Франк╕вськ, 2008. – 200 с. http://194.44.152.155/elib/local/877.pdf

Будник О. Б. Профес╕йна п╕дготовка майбутн╕х учител╕в початкових клас╕в до соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕: теор╕я ╕ практика : моногр. / О. Б. Будник. – Дн╕пропетровськ : Середняк Т. К., 2014. – 484 с.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧН╤ ПОС╤БНИКИ

Будник О.Б. Господарське виховання школяр╕в : науково-методичний пос╕бник / Олена Будник. – ╤вано-Франк╕вськ, 1998. – 160 с.

Будник О. П╕дготовка майбутн╕х учител╕в до господарського виховання школяр╕в засобами етнопедагог╕ки : методичн╕ рекомендац╕╖ / Олена Будник. – ╤вано-Франк╕вськ, 2004. – 64 с.

Будник О. Етнопедагог╕ка економ╕чного виховання школяр╕в : науково-методичний пос╕бник / Олена Будник. – ╤вано-Франк╕вськ, 2005. – 192 с. http://194.44.152.155/elib/local/878.pdf

Будник О. Б. Соц╕ально-педагог╕чна д╕яльн╕сть учителя початково╖ школи : навчально-методичний пос╕бник / О. Б. Будник. – ╤вано-Франк╕вськ : ПП Бойчук А. Б., 2012. – 212 с.

Будник О. Б. Соц╕ально-педагог╕чне спрямування зм╕сту профес╕йно╖ осв╕ти майбутн╕х учител╕в початкових клас╕в : методичний пос╕бник / О. Б. Будник. – ╤вано-Франк╕вськ : ПП Бойчук А. Б., 2013. – 80 с.

Будник О. Б. Технолог╕╖ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ в початков╕й школ╕ : методичний супров╕д навчального спецкурсу / О. Б. Будник / Педагог╕чний ╕нститут; Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника. – ╤вано-Франк╕вськ, 2014. – 64 с.

Будник О. Б. ╤нклюзивна осв╕та : навчальний пос╕бник / О. Б. Будник. – ╤вано-Франк╕вськ : Видавець Кушн╕р Г.М., 2015. – 152 с

РЕДАГУВАННЯ

Етнопедагог╕чна складова процесу формування компетентност╕ молодших школяр╕в: навчально-методичний пос╕бник / за ред. О. Будник. – Ки╖в–╤вано-Франк╕вськ, 2009. – 448 с.

Педагог╕чна практика в початков╕й школ╕ : пос╕бник / за ред. О. Б. Будник. – ╤вано-Франк╕вськ : ПП Бойчук А.Б., 2016. – 308 с. Авторський колектив: О. Б. Будник, Л. В. ╤л╕йчук, Н. О. Матве╓ва, С. В. Сливка, О. П. Цюняк.

 

РОЗД╤ЛИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОС╤БНИК╤В

Будник О. Б. Як використовувати народознавство у формуванн╕ господарсько╖ культури школяр╕в? / Олена Будник // Як використовувати народознавство в школ╕ / за заг. ред. чл.-кор. АПН Укра╖ни Скульського Р. П. – ╤вано-Франк╕вськ, 2000. – С. 259–316.

Будник О. Народне дитинознавство як зас╕б д╕агностики профес╕йних нахил╕в школяр╕в / Олена Будник  // Укра╖нська етнопедагог╕ка у контекст╕ розвитку сучасних теор╕й виховання та навчання / за ред. проф. Лисенко Н. – ╤вано-Франк╕вськ, 2005. – С. 77–83.

Будник О. Особист╕сно зор╕╓нтован╕ технолог╕╖ виховання школяра: етнопедагог╕чний вим╕р / Олена Будник  // Укра╖нська етнопедагог╕ка : навчально-методичний пос╕бник / за ред. В. Кононенка. – Ки╖в–╤вано-Франк╕вськ, 2005. – С.204-211.

Будник О. Етнопедагог╕чн╕ засади економ╕чного виховання школяр╕в / Олена Будник // Укра╖нська етнопедагог╕ка : навчально-методичний пос╕бник / за ред. В. Кононенка. – Ки╖в–╤вано-Франк╕вськ, 2005. – С.393-410.

Будник О. П╕дготовка майбутн╕х учител╕в початково╖ осв╕ти до економ╕чного виховання д╕тей: етнопедагог╕чний вим╕р / Олена Будник  // Укра╖нська етнопедагог╕ка : навчально-методичний пос╕бник / за ред. В. Кононенка. – Ки╖в–╤вано-Франк╕вськ, 2005. – С. 462-473.

Будник О.Б. Компоненти народно╖ педагог╕ки / Олена Будник, Зоряна Нижникевич // Укра╖нська етнопедагог╕ка : навчально-методичний пос╕бник / за ред. В. Кононенка. – Ки╖в–╤вано-Франк╕вськ, 2005. – С. 55-71.

Будник О. Виховний ╕деал в ╕стор╕╖ укра╖нсько╖ етнопедагог╕чно╖ думки / Олена Будник // ╤стор╕я укра╖нсько╖ етнопедагог╕ки : навчально-методичний пос╕бник / за ред. Н. Лисенко. – Ки╖в–╤вано-Франк╕вськ, 2005. – С.83–104.

Будник О. Б. Народознавча компетентн╕сть особистост╕: етнопедагог╕чний аспект анал╕зу / Олена Будник // Народознавча компетентн╕сть д╕тей ╕ молод╕: принципи та методи досл╕дження / за ред. проф. Н. Лисенко. – ╤вано-Франк╕вськ, 2007. – С. 113–121.

Будник О. Б. Орган╕зац╕я природоохоронно╖ прац╕ дошк╕льника: народознавчий контекст / Олена Будник // Етнопедагог╕чн╕ засади укра╖нського дошк╕лля : навч.-метод. пос╕бник. – ╤вано-Франк╕вськ, 2008. – С.429–435.

Будник О. Б. Ознайомлення д╕тей ╕з трудовими традиц╕ями укра╖нського етносу / Олена Будник  // Етнопедагог╕чн╕ засади укра╖нського дошк╕лля : навч.-метод. пос╕бник. – ╤вано-Франк╕вськ, 2008. – С.421–429.

Будник О.Б. Формування народознавчо╖ компетенц╕╖ учн╕в початково╖ школи: ╕нновац╕йн╕ педагог╕чн╕ технолог╕╖ / Олена Будник  // Етнопедагог╕чна складова процесу формування компетентност╕ молодших школяр╕в: навчально-методичний пос╕бник / за ред. О. Будник. – Ки╖в–╤вано-Франк╕вськ, 2009. – С. 108–149.

Будник О. Розкриття ц╕нностей укра╖нсько╖ народно╖ п╕сн╕ в контекст╕ ознайомлення молодших учн╕в з мистецтвом / Олена Будник  // Етнопедагог╕чна складова процесу формування компетентност╕ молодших школяр╕в : навчально-методичний пос╕бник / за ред. О. Будник. – Ки╖в–╤вано-Франк╕вськ, 2009. – С. 368– 377.

Будник О. Оновлення зм╕сту виховання в початков╕й школ╕ засобами народного гумору / Олена Будник  // Етнопедагог╕чна складова процесу формування компетентност╕ молодших школяр╕в : навчально-методичний пос╕бник / за ред. О.Будник. – Ки╖в–╤вано-Франк╕вськ, 2009. – С. 377–392.

Будник О. Етнопедагог╕чна п╕дготовка майбутн╕х учител╕в початкових клас╕в у Прикарпатському рег╕он╕ / Олена Будник // Етнопедагог╕чний контекст профес╕йно╖ п╕дготовки студент╕в у вишах Прикарпатського рег╕ону : навчально-методичний пос╕бник  / за ред. проф. Лисенко Н.В. – Ки╖в-╤вано-Франк╕вськ, 2009. – С. 238–294.

Будник О. Пр╕оритети наступност╕ у вихованн╕ дошк╕льник╕в ╕ молодших школяр╕в / Олена Будник // Наступн╕сть дошк╕льно╖ та початково╖ осв╕ти в етн╕чному вихованн╕ д╕тей : навчально-методичний пос╕бник / за ред. проф. Лисенко Н.В. – ╤вано-Франк╕вськ, 2011. – С.49–64.

Будник О. Наступн╕сть в етноеконом╕чному вихованн╕ д╕тей дошк╕льного й молодшого шк╕льного в╕ку / Олена Будник // Наступн╕сть дошк╕льно╖ та початково╖ осв╕ти в етн╕чному вихованн╕ д╕тей : навчально-методичний пос╕бник / за ред. проф. Лисенко Н.В. - ╤вано-Франк╕вськ, 2011. – С. 226–232.

Будник О. Моделювання етновиховного середовища загальноосв╕тнього навчального закладу / Олена Будник // Формування етновиховного простору навчальних заклад╕в зах╕дноукра╖нського рег╕ону : зб╕рник наукових праць / за ред. проф. Лисенко Н.В. – ╤вано-Франк╕вськ, 2010. – С. 36–47.

Будник О.Б. ╤нновац╕йна парадигма формування етновиховного середовища початково╖ школи / Олена Будник // Осв╕тн╕й прост╕р: стратег╕╖ нац╕онального вим╕ру : зб╕рник наукових статей / за ред. проф. Н. Лисенко. – ╤вано-Франк╕вськ, 2011. – С. 34–45.

Будник О. Теоретичн╕ основи формування етновиховного простору загальноосв╕тнього навчального закладу / Олена Будник // Етновиховний прост╕р сучасного загальноосв╕тнього навчального закладу: теор╕я ╕ практика : навчально-методичний пос╕бник / за ред. проф. Лисенко Н. В. – К., 2012. – С. 43-63.

Будник О. ╤нтегрування педагог╕чних засоб╕в у формуванн╕ етнокультурно╖ компетенц╕╖ д╕тей середнього шк╕льного в╕ку / Олена Будник // Етновиховний прост╕р сучасного загальноосв╕тнього навчального закладу: теор╕я ╕ практика : навчально-методичний пос╕бник / за ред. проф. Лисенко Н. В. – К., 2012. – С. 250–261.

Будник О. Пр╕оритети наступност╕ у вихованн╕ дошк╕льник╕в ╕ молодших школяр╕в / Олена Будник // Наступн╕сть дошк╕льного навчального закладу ╕ початково╖ школи у вихованн╕ д╕тей : навчально-методичний пос╕бник / В.╤. Кононенко, Н.В. Лисенко, ╤.М. Шоробура [та ╕н.] ; за ред. проф. Н.В. Лисенко. – 2-е вид. – К. : Видавничий д╕м “Слово”, 2013. – С. 56-73 (1,1 д.а.).

Будник О. Наступн╕сть в економ╕чному вихованн╕ д╕тей дошк╕льного ╕ молодшого шк╕льного в╕ку / Олена Будник // Наступн╕сть дошк╕льного навчального закладу ╕ початково╖ школи у вихованн╕ д╕тей : навчально-методичний пос╕бник / В.╤. Кононенко, Н.В. Лисенко, ╤.М. Шоробура [та ╕н.] ; за ред..проф. Н.В. Лисенко. – 2-е вид. – К. : Видавничий д╕м “Слово” 2013. – С. 263-269 (0,4 д.а.).

Будник О. Теоретичн╕ основи формування етновиховного простору загальноосв╕тнього навчального закладу / Олена Будник // Сучасна школа Укра╖ни : етнопедагог╕чна проекц╕я теор╕╖ й практики [Монограф╕я] / За ред. проф. Н.В. Лисенко. – К. : Видавничий д╕м “Слово” 2013. – С. 40-66 (1,7 д.а.) .

Будник О. ╤нтегрування педагог╕чних засоб╕в у формуванн╕ етнокультурно╖ компетенц╕╖ учн╕в середнього шк╕льного в╕ку / Олена Будник // Сучасна школа Укра╖ни : етнопедагог╕чна проекц╕я теор╕╖ й практики [Монограф╕я] / За ред. проф. Н.В. Лисенко. – К. : Видавничий д╕м “Слово” 2013. – С. 227-238 (0,75 д.а.).

АВТОРЕФЕРАТИ

Будник О. Б. Педагог╕чн╕ передумови виховання господарсько╖ культури молодших школяр╕в [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Олена Богдан╕вна Будник ; Прикарпатський ун-т ╕м. Василя Стефаника. - ╤вано-Франк╕вськ, 1997. – 24 с.

Будник О.Б. Теоретичн╕ ╕ методичн╕ засади профес╕йно╖ п╕дготовки майбутн╕х учител╕в початкових клас╕в до соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ : автореферат дис… доктора педагог╕чних наук : 13.00.04. – теор╕я ╕ методика профес╕йно╖ осв╕ти; Житомирський державний ун╕верситет ╕мен╕ ╤вана Франка, 2015. – 42 с. http://eprints.zu.edu.ua/17071/1/aref_Budnik.pdf

СТАТТ╤ У ЗАРУБ╤ЖНИХ НАУКОВИХ ВИДАННЯХ

BudnykO.Education of pupil’s personality in sociocultural environment of modern school, “Scientific Bulletin of Chełm”. – 2016, №1. – P. 133–142 (ERIH+, PBN, POL-index, OAJI, Google Scholar).

 BudnykO. Szkoleniezawodoweprzyszlychnauczycielidodziałnościsocjalno-pedagogicznej: problemochronyzdrowiadzieci // Zeszyty Nauk pedagogicznych, nr 5, Gdańsk, 2015, ss. 41-51, ISSN 1730-7-74.

BudnykO., WasianowyczH. Nauczyciel i jego rola w dydaktyczno-wychowawczym procesie, ScientificBulletinofChełm”. – 2016. – № 2 (авт. 0,3 д.а) (ERIN+, PBN, POL-index, OAJI, Google Scholar).

  BudnykO. Socialandpsychologicalaspectsoffutureteacherstraning : zbornikz medzinarodnej vedeckej konferencie (Poprad 21. – 22. apríla 2016), Słowenia, s. 451-459 (1300s.)

Будник Е. Подготовка будущих учителей к социально-педагогической деятельности в общеобразовательной школе // Социально-педагогическая и медико-психологическая  поддержка развития личности в онтогенезе : сб. м-лов межрунар. научно-практ-  конф., Брест, 19-20 мая 2016 г. / Брест. гос.. ун-т имени А.С. Пушкина ; под ред. И.Е. Валитовой. – Брест : БрГУ, 2016. – 298 с.; С.239–242.

Budnyk O. Ethnic socialization of personality: space of family educational traditions of the XX╤-th century // Wychowanie u początku XXI wieku / Praca zbiorowa pod redakcją: Ks. prof. dr hab. Jana Zimnego, Dra Romana Króla. – Stalowa Wola – Kijów – Ružomberok, 2012. – S. 235-245. http://194.44.152.155/elib/local/881.pdf

Budnyk O. B. Action-technological readiness of future primary school teacher for social and educational activity (based on the results of experimental study) / O. B. Budnyk // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (11), Issue: 22, 2014. – P. 6–10. http://lib.iitta.gov.ua/6642/

Budnyk О. Teahers’ Training for Social and Educational Activity in Conditions of Mountain Area Primary School / Olena Budnyk // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition : Series of Social and Human Sciences. – Vol. 1. – № 2, 3. – 2014. – S. 22–28. (doi:10.15330/jpnu.1.2,3.23-32) file:///C:/Users/Olena/Downloads/jovspnu_2014_1_2-3_5.pdf

Будник О. Формування етнокультурно╖ компетентност╕ майбутн╕х учител╕в початково╖ школи в умовах ╕нтегрування до ╓вропейського осв╕тнього простору / Олена Будник // Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne / red. Dorota Sikora, Piotr Mazur. – Chełm, 2011. – S. 166–173. http://194.44.152.155/elib/local/883.pdf

Будник О. Соц╕ально-педагог╕чна д╕яльн╕сть учителя: ф╕лософський аспект // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology – 2013. – Vol. 3. – C. 42–46 :http://www.seanewdim.com. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://scaspee.com/6/post/2013/07/social-and-pedagogical-activity-of-a-teacher-philosophical-aspect-o-b-budnyk.html (0,6 а.а.)/

Будник О. Б. Структурно-функц╕ональний п╕дх╕д до моделювання системи соц╕ально-педагог╕чного спрямування профес╕йно╖ п╕дготовки майбутн╕х учител╕в початкових клас╕в / О. Будник // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (9), Issue: 19, 2014. – C. 30–34. Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/budnyk_o.b._structural-functional_approach_to_the_modeling_of_the_system_of_social_and_pedagogical_tendency_of_professional_training_of_future_teachers_of_elementary_school.pdf

Budnyk Olena. Ethnic Education of Personality in the Context of European Integration / Olena Budnyk, Tetyana Blyznyuk // Wielokulturowosc – miedzykulturowosc obszarami edukacyinych odniesien / pod redakcja naukova Alicji Szerlag. – Oficyna Wydawnicza “Impuls”. – Krakow, 2005. – S. 17-28.

Будник Е. Б. Формирование творческой личности учителя начальных классов в процессе социально-педагогической деятельности // Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития : научные труды международной научной конференции Международной академии наук педагогического образования (Москва, 14-15 марта 2013):  в 2 частях. – Ч. 2. – М. : МАНПО. – Ярославль : Ремдер, 2013. – С. 204-207 (0,4 д.а.).

Будник О. Демократичн╕ ц╕нност╕ сучасного студентства: сутн╕сть та особливост╕ формування // Осв╕та перед викликами та загрозами сучасност╕ / за ред. Н. Лисенко. – Machart, Czech Republic, 2012. – С. 196–204.

Будник Е. Б. Подготовка будущего учителя к педагогическому сопровождению социализации учащихся / Е. Б. Будник // Педагогика и психология : науч.-метод. журн. КазНПУ им. Абая. – Алматы, 2014. – № 3. – С. 63–68.

Будник Е. Б. Социально-педагогическая деятельность учителя как объект философского анализа / Е. Б. Будник // Отечественная и зарубежная педагогика  : журн. Института теории и истории педагогики РАО. – Москва, 2013. – № 6. – С. 13–25.

Будник Е.Б. Влияние социально-психологических факторов на результаты профессиональной подготовки будущих специалистов // Категория “социального” в современной педагогике и психологии: материалы 2-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием: 2-3 апреля 2014 г. в 2 частях / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Часть 1. – Ульяновск : SIMJET, 2014. – С. 357–362. – [Електронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.elibrary.ru/defaultx.asp

Будник Е. Б. Диагностика мотивационного компонента личностно-профессиональной готовности учителей к социально-педагогической деятельности / Е. Б. Будник // Психология и педагогика ХХ╤ века: теория, практика и перспективы : сборник статей Международной научно-практической конференции 08 апреля 2014 г. / гл. ред. Широков О.Н. – Чебоксары : ЦНС “Интерактив плюс”, 2014. – С. 20–23. – [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://interactive-plus.ru/e-publications/collection-20140408.pdf

Budnyk O. National education personality in the context of globalization // Cambridge Journal of Education and Science. – 2015, “Cambridge University Press”. – № 2(14) (July-December). – Vol. VI. – P. 182–188

СТАТТ╤ у наукових фахових виданнях Укра╖ни,

в т.ч. внесених до м╕жнародних наукометричних баз даних

Budnyk О. Educational Model of a Modern Student: European Scope / Olena Budnyk // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition : Series of Social and Human Sciences. – Vol. 3, No. 2-3(2016), 9-14. (doi:10.15330/jpnu.3.2-3.9-14), http://journals.pu.if.ua/index.php/jpnu/article/view/1117/1157

Dubkovetska I., Вudnyk O., Sydoriv S. Implementing Inclusive Education in Ukraine: Problems and Perspectives // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition : Series of Social and Human Sciences. – Vol. 3, No. 2-3(2016), 99-105 (doi:10.15330/jpnu.3.2-3.99-105), http://journals.pu.if.ua/index.php/jpnu/article/view/1132/1171

Будник О.Б. Соц╕ально-педагог╕чн╕ концепти виховного ╕деалу // Духовн╕сть особистост╕: методолог╕я, теор╕я ╕ практика : зб╕рник наукових праць / гол. редактор Г. П. Шевченко.C╓в╓родонецьк: Вид-во СНУ ╕м. В. Даля, 2015. – Вип.  3 (66). – С. 41–49, http://oaji.net/articles/2015/690-1451305404.pdf (IndexCopernicusInternational (ImpactFactor: 5,46 foryear 2013); Ulrich'sPeriodicalsDirectory; OpenAcademicJournalsIndex (ImpactFactor: 0,536foryear 2012)

Будник О. Психолого-педагог╕чний супров╕д соц╕ал╕зац╕╖ молодших школяр╕в: проблеми п╕дготовки майбутнього вчителя / О. Будник // Г╕рська школа Укра╖нських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 133-139.

Будник О., Минай Ю. ╤нформац╕йно-комун╕кац╕йн╕ технолог╕╖ в сучасн╕й початков╕й школ╕: реал╕╖ та перспективи / О. Будник, Ю. Минай // Г╕рська школа Укра╖нських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 84-88 (0,5 а.а., авт. – 0,3).

Будник О.Б. Профес╕йна п╕дготовка майбутн╕х учител╕в до соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕: результати експериментального досл╕дження // Психолог╕я ╕ особист╕сть : науковий журнал. – Ки╖в – Полтава. ╤нститут психолог╕╖ ╕м. Г. С. Костюка. Полтавський нац╕ональний педагог╕чний ун╕верситет ╕м. В.Г. Короленка. – 2016. – № 1 (9). – С. 70–82(Журнал ╕ндексовано у м╕жнародних наукометричних базах: ScholarGoogle, Research Bible, IndexCopernicus, OAJI, UlrichswebGlobalSeriasDirectory).

Будник О.Б. Соц╕ально-психолог╕чний контекст п╕дготовки майбутнього педагога // Проблеми сучасно╖ психолог╕╖ : зб╕рник наукових праць Кам’янець-Под╕льського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ ╤вана Ог╕╓нка, ╤нституту психолог╕╖ ╕мен╕ Г. С. Костюка НАПН Укра╖ни / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфр╕╓во╖. – Вип. № 31. – Кам’янець-Под╕льський : Акс╕ома, 2016. – С.31–47 (IndexCopernicushttp://journals.indexcopernicus.com/++++++++++++++++,p24780928,3.html та CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES)

Будник О. Б., Васянович Г. П. Методолог╕чний анал╕з соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ вчителя / О. Б. Будник, Г. П. Васянович // Педагог╕чний процес: теор╕я ╕ практика : зб. наук. пр. – Сер╕я: Педагог╕ка / Ки╖в. ун-т ╕м. Бориса Гр╕нченка, Благод. фонд ╕м. Антона Макаренка. – Ки╖в : Едельвейс, 2016. – № 2 (53). – C. 20–26. – ISSN 2078-1687 (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ). – Режим доступу: http://pptp.kubg.edu.ua/images/2016/2/5.pdf

Будник О. Б. Методолог╕чний аспект соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ / О. Будник // Теор╕я ╕ практика управл╕ння соц╕альними системами : щоквартальний науково-практичний журнал. – Харк╕в : НТУ ”ХП╤”, 2013. – № 4. – С. 72–82. http://library.kpi.kharkov.ua/JUR/TPUSS%202013_4_10.pdf

Budnyk O. The contemporary folklore revival in the mountain schools of the Ukrainian Carpathians: experience and assessment / O. Budnyk, T. Blyznyuk // Г╕рська школа Укра╖нських Карпат. Фахове наук. вид. з пед. наук Прикарп. нац. ун-ту ╕м. В. Стефаника. – 2014. – № 11. – С. 14–19 (авт. 0,3 д. а.). file:///C:/Users/Olena/Downloads/gsuk_2014_11_7.pdf

Будник О. Б. Проблема формування демократичних ц╕нностей майбутн╕х фах╕вц╕в / О. Б. Будник // Молодий вчений. – 2015. – № 2. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/6-2_17_2015.pdf

Будник О. Етновиховне середовище педагог╕чного навчального закладу : теоретико-методолог╕чний аспект / Олена Будник // Педагог╕ка ╕ психолог╕я профес╕йно╖ осв╕ти. – 2012. – № 5. – C. 175–184. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23988/1/24-175-184.pdf

Будник О. Соц╕альн╕ аспекти етновиховання молод╕ в укра╖нськ╕й педагог╕ц╕ 1920-х рок╕в / Олена Будник // Психолого-педагог╕чн╕ проблеми с╕льсько╖ школи : зб╕рник наукових праць Уманського державного педагог╕чного ун╕верситету ╕м. П. Тичини / [ред. кол.: Поб╕рченко Н.С. (гол. ред.) та ╕н.]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Вип. 42. – Ч.1. – С.168-175. http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/42_1/visnuk_21.pdf

Будник О. Соц╕ально-педагог╕чна д╕яльн╕сть учителя: психолог╕чний анал╕з / Олена Будник // Наука ╕ осв╕та : науково-практичний журнал П╕вденного наукового Центру НАПН Укра╖ни. Психолог╕я ╕ педагог╕ка. Тематичний спецвипуск “Традиц╕╖ та новац╕╖ сучасно╖ осв╕ти в Укра╖н╕”. – 2013. – № 3/СХ╤╤╤. – С.40–43 – 0,5 д.а. file:///C:/Users/Olena/Downloads/NiO_2013_3_13.pdf

Будник О. Педагог╕ка здоров’язбереження в сучасн╕й початков╕й школ╕  / О. Будник // Г╕рська школа Укра╖нських Карпат. Фахове наук. вид. з пед. наук Прикарп. нац. ун-ту ╕м. В. Стефаника. – 2014. – № 11. – С. 30–33. file:///C:/Users/Olena/Downloads/gsuk_2014_11_11.pdf

Будник О. Соц╕ально-педагог╕чне спрямування профес╕йно╖ п╕дготовки вчителя початково╖ школи // Науковий часопис НПУ ╕мен╕ М. П. Драгоманова. Сер╕я 11. Cоц╕альна робота. Соц╕альна педагог╕ка : зб╕рник наукових праць. – Випуск 17. – Ч. 1. – Ки╖в – ╤вано-Франк╕вськ : Вид-во НАПУ ╕мен╕ М. П. Драгоманова, 2013. – С. 83-91.(0,5д.а.). http://194.44.152.155/elib/local/890.pdf

Будник О. Ф╕лософсько-культуролог╕чн╕ засади етн╕чно╖ соц╕ал╕зац╕╖ як теоретичне п╕д╜рунтя ╖╖ педагог╕чного розум╕ння / Олена Будник // В╕сник Житомирського державного ун╕верситету ╕мен╕ ╤вана Франка. – 2013. – № 3(69). – С. 66-69 (0,5 а.а.). http://eprints.zu.edu.ua/9755/

Будник О. Економ╕чн╕ якост╕ в структур╕ особист╕сно-профес╕йних характеристик майбутнього фах╕вця / Олена Будник // Педагог╕ка ╕ психолог╕я профес╕йно╖ осв╕ти. – 2013. – № 3. – С. 66–75 (0,5 а.а.). file:///C:/Users/Olena/Downloads/Pippo_2013_3_8%20(3).pdf

Будник О. Теоретичн╕ концепти профес╕йно╖ п╕дготовки майбутн╕х учител╕в до соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ в школ╕ ╤ ступеня / О. Будник // Педагог╕ка ╕ психолог╕я профес╕йно╖ осв╕ти : наук.-метод. журн. – 2014. – № 2. – С. 49–58. file:///C:/Users/Olena/Downloads/Pippo_2014_2_6.pdf

Будник О. П╕дготовка майбутн╕х учител╕в до педагог╕чно╖ д╕яльност╕ в соц╕окультурному середовищ╕ г╕рсько╖ початково╖ школи / О. Будник // Г╕рська школа Укра╖нських Карпат. – 2013. – № 8–9. – С. 37–40. http://194.44.152.155/elib/local/897.pdf

Будник О. П╕дготовка майбутнього вчителя до зм╕стово-функц╕онального моделювання соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ // Наукова скарбниця осв╕ти Донеччини. – № 1(18). – 2014. – С. 49–56. http://194.44.152.155/elib/local/889.pdf

Будник О. Прогресивн╕ ╕де╖ профес╕йно╖ п╕дготовки вчителя початково╖ школи до соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ в заруб╕жних кра╖нах / О. Будник // Обр╕╖ : наук.-пед. журн. – 2014. – № 1(38). – С. 8–12. file:///C:/Users/Olena/Downloads/obrii_2014_1_5.pdf

Будник О. Б. Мон╕торинг особист╕сно-профес╕йно╖ готовност╕ майбутн╕х учител╕в до соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ / О. Будник // Проблеми п╕дготовки сучасного вчителя : зб╕рник наукових праць Уманського державного педагог╕чного ун╕верситету ╕мен╕ Павла Тичини / [ред. кол. : Поб╕рченко Н. С. (гол. ред.) та ╕н.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 10. – Ч. 3. – С. 153–160. http://library.udpu.org.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2014/10_3/23.pdf

Будник О. Проблема формування виховного ╕деалу в ╕стор╕╖ укра╖нсько╖ етнопедагог╕чно╖ думки / Олена Будник // Наукова скарбниця осв╕ти Донеччини : науково-методичний журнал. – 2012. – № 2 (11). – C. 6–12. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nsod/2012_2/bud.pdf

Будник О. ╤ван Франко про етновиховання укра╖нсько╖ молод╕ / Олена Будник // Педагог╕чний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. ╤. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С. 47–51.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_13_12.

Будник О. Б. ╤нновац╕йн╕ технолог╕╖ господарського виховання школяр╕в: етнопедагог╕чний аспект / Олена Будник // В╕сник Житомирського державного ун╕верситету ╕мен╕ ╤вана Франка. – 2005. – № 24. – С. 36–39. http://eprints.zu.edu.ua/855/2/FCB62A70.pdf

Будник О. Педагог╕чний анал╕з зм╕сту понять «соц╕ал╕зац╕я» ╕ «виховання» / О. Будник // Зб╕рник наукових праць Уманського державного педагог╕чного ун╕верситету ╕мен╕ Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Ч. 3. – С. 69–78. file:///C:/Users/Olena/Downloads/znpudpu_2014_3_11.pdf

Будник О. Соц╕ально-педагог╕чний дискурс профес╕йно╖ д╕яльност╕ вчителя / О. Будник // Педагог╕ка ╕ психолог╕я профес╕йно╖ осв╕ти. – 2015. – № 1.- С.127-135. file:///C:/Users/Olena/Downloads/Pippo_2015_1-2_14.pdf

Будник О.Б. Формування неперех╕дних вселюдських ц╕нностей у молодших школяр╕в / Олена Будник // Ц╕нност╕ осв╕ти ╕ виховання : науково-методичний зб╕рник / за заг. ред. О. В. Сухомлинсько╖, ред. П. Р. ╤гнатенка, Р. П. Скульського, упор. О. М. Павл╕ченка. – К., 1997. – С. 145–149.

Будник О. Б. Психолог╕чн╕ особливост╕ розвитку економ╕чного мислення та ╖х врахування у процес╕ господарського виховання школяр╕в / Олена Будник // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, психолог╕я, соц╕олог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ, 1998. – Вип. 2, ч. ╤. – С. 58–67.

Будник О. Б. Виховання господарсько╖ культури школяр╕в / Олена Будник // Шлях осв╕ти. – 1999. – № 1. – С. 8–11.

Будник О. Б. Соц╕ально-психолог╕чн╕ та педагог╕чн╕ чинники у вихованн╕ господарсько╖ культури д╕тей / Олена Будник // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во “Плай” Прикарп. ун-ту, 1999. – Ч. ╤╤, вип. 3. – С. 148–156.

Будник О. Б. Психолого-педагог╕чн╕ умови реал╕зац╕╖ ╕де╖ особист╕сно зор╕╓нтованого виховання / Олена Будник // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во “Плай” Прикарп. ун–ту, 2000. – Ч. ╤, вип. 4. – С. 179–187.

Будник О. Б. Формування особист╕сних ц╕нностей школяр╕в засобами трудового навчання / Олена Будник, Людмила Степанова // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во “Плай” Прикарп. ун-ту, 2000. – Ч. ╤╤, вип. 5. – С. 26–32.

Будник О. Б. Психолого-педагог╕чн╕ засади розвитку економ╕чного мислення школяр╕в / Олена Будник // Обр╕╖ : часопис ╤вано-Франк╕вського обласного ╕нституту п╕слядипломно╖ осв╕ти педагог╕чних прац╕вник╕в. – 2000. – №1(10). – С. 31–35.

Будник О. Б. Укра╖нська ментальн╕сть як дом╕нанта формування виховного ╕деалу / Олена Будник, Роман Скульський // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: В-во “Плай” Прикарп. ун-ту, 2001. – Ч. ╤, вип. 6. – С. 241–249.

Будник О. Б. Проблема формування культури прац╕ в д╕тей у творчому доробку Соф╕╖ Русово╖ / Олена Будник // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Педагог╕ка. – Вип. 5. – ╤вано-Франк╕вськ, 2001. – С. 123–126.

Будник О. Проблема виховання загальнолюдських ц╕нностей школяра / Олена Будник // Обр╕╖ : часопис ╤вано-Франк╕вського обласного ╕нституту  п╕слядипломно╖  педагог╕чно╖ осв╕ти. – 2001. – № 2(13). – С.34–37.

Будник О. Б. Пр╕оритетн╕ ц╕нност╕ людини в умовах демократизац╕╖ постсоц╕ал╕стичного сусп╕льства / Олена Будник // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. - ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во “Плай” Прикарп. ун-ту, 2002. – Ч. ╤, вип. 7. – С. 179–186.

Будник О. Проблема п╕дготовки майбутн╕х учител╕в до господарського виховання учн╕в засобами народно╖ педагог╕ки / Олена Будник  // Проблеми педагог╕чних технолог╕й : зб╕рник наукових праць Волинського державного ун╕верситету ╕м. Л. Укра╖нки. – Луцьк, 2002. – Вип. 3. – С. 69–75.

Будник О. Б. Народне гумористичне мистецтво як зас╕б виховання особист╕сних ц╕нностей школяра / Олена Будник  // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Педагог╕ка. – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2002. – Вип.VII. – С. 57–64.

Будник О. Б. Дом╕нуюч╕ риси укра╖нц╕в у господарсько-економ╕чних вим╕рах / Олена Будник // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. - ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во “Плай” Прикарп. ун-ту, 2003. – Ч. ╤, вип. 8. – С. 130–140.

Будник О. Етнопедагог╕чний досв╕д соц╕ал╕зац╕╖ особистост╕ в контекст╕ ╖╖ господарського становлення / Олена Будник // Зб╕рник наукових праць. Педагог╕чн╕ науки. – Херсон, 2003. – Вип. 35. – С. 102–108.

Будник О. Програма господарсько-економ╕чного виховання школяр╕в (1–12 кл.) / Олена Будник // Обр╕╖: Часопис ╤вано-Франк╕вського обласного ╕нституту п╕слядипломно╖ педагог╕чно╖ осв╕ти. – 2003. – № 2(17). – С. 86–93.

Будник О. Б. Етнопедагог╕чний досв╕д формування економ╕чних якостей особистост╕: методолог╕чний аспект проблеми / Олена Будник // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. – ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во “Плай” Прикарп. ун-ту, 2004. – Ч. ╤, вип. 9. – С. 123–133.

Будник О. Б. Етнопедагог╕ка в контекст╕ ╓вропейсько╖ ╕нтеграц╕╖ / Олена Будник // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Педагог╕ка. Вип. Х╤ – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2005. – С.47–56.

Будник О. Трудова соц╕ал╕зац╕я д╕тей у сучасн╕й укра╖нськ╕й с╕м’╖ / Олена Будник // Обр╕╖: часопис ╤вано-Франк╕вського обласного ╕нституту п╕слядипломно╖ осв╕ти педагог╕чних прац╕вник╕в. – 2005. – № 1 (20). – С. 35–37.

Будник О.Б. Особист╕сно зор╕╓нтован╕ технолог╕╖ виховання школяра: етнопедагог╕чний вим╕р / Олена Будник // Зб╕рник наукових праць: ф╕лософ╕я, соц╕олог╕я, психолог╕я. - ╤вано-Франк╕вськ: Вид-во “Плай” Прикарп. ун-ту, 2005. – Ч. ╤╤, вип. 10. – С. 204–211.

Будник О. Економ╕чне виховання особистост╕ в систем╕ компетентн╕сно зор╕╓нтовано╖ осв╕ти / Олена Будник // Обр╕╖ : науково-методичний журнал. – 2006. – № 1.– С. 29–32.

Будник О. Б. Поетичн╕ спроби професора Романа Скульського / Олена Будник // Обр╕╖ : науково-методичний журнал. – 2006. – № 2(23). – С. 17–19.

Будник О. Б. Етноеконом╕чна компетенц╕я в контекст╕ забезпечення якост╕ шк╕льно╖ осв╕ти / Олена Будник // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Педагог╕ка. – Вип. VIII–XIV. – ╤вано-Франк╕вськ, 2007. – С. 129–136.

Будник О. Б. Культивування етн╕чно╖ культури д╕тей ╕ молод╕ в школах укра╖нсько╖ д╕аспори / Олена Будник // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Педагог╕ка. – Вип.VIII–XIV. – ╤вано-Франк╕вськ, 2007. – С. 46–55.

Будник О. Б. Формування етнонац╕ональних ц╕нностей д╕тей ╕ молод╕ в умовах укра╖нсько╖ д╕аспори / Олена Будник // Обр╕╖ : науково-педагог╕чний журнал. – 2007. – №1 (24). –С. 50–57.

Будник О. Б. Теоретичн╕ засади формування народознавчо╖ компететност╕ учн╕в в умовах г╕рсько╖ школи / Олена Будник // Г╕рська школа Укра╖нських Карпат : науково-методичний журнал. – 2007. – № 2-3.– С. 187–189.

Будник О.Б. Етн╕чна соц╕ал╕зац╕я укра╖нсько╖ дитини / Олена Будник // Обр╕╖ : науково-педагог╕чний журнал. – 2007. – № 2 (25).– С. 44–47.

Будник О.Б. Пол╕культурне виховання в сучасн╕й Укра╖н╕ : проблеми, перспективи / Олена Будник // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Педагог╕ка. – Вип. ХV╤╤–XVII. – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2008. – С. 28–33.

Будник О. Формування народознавчо╖ компетентност╕ дитини : родинн╕ виховн╕ традиц╕╖ ╕ сучасн╕сть / Олена Будник, Любов Назарук // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Педагог╕ка. – Вип. ХХ╤╤–XХ╤II. – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2008. – С. 133–139.

Будник О. Б. Шляхи формування етноеконом╕чно╖ компетенц╕╖ учн╕в г╕рсько╖ школи / Олена Будник // Г╕рська школа Укра╖нських Карпат : науково-методичний журнал. – 2008–2009. – № 4–5. – С. 285–287.

Будник О. Б. Народознавчий аспект педагог╕чно╖ спадщини Василя Сухомлинського (до 90-р╕ччя в╕д Дня народження видатного укра╖нського педагога) / Олена Будник // Обр╕╖ : науково-педагог╕чний журнал. – 2008. – № 2 (27). – С. 68–70.

Будник О. Б. Етнопедагог╕чна складова профес╕йно-педагог╕чно╖ п╕дготовки майбутн╕х учител╕в початкових клас╕в / Олена Будник  // Науков╕ записки В╕нницького державного педагог╕чного ун╕верситету ╕мен╕ Михайла Коцюбинського. Сер╕я : Педагог╕ка ╕ психолог╕я: зб. наук. праць. – Вип. 27 / редкол. : М. ╤. Сметанський (голова) та ╕н. – В╕нниця: ТОВ ф╕рма ”Планер”, 2009. – С. 49–53.

Будник О. ╤нформац╕йний прост╕р як зас╕б формування пол╕культурно╖ компетенц╕╖ учн╕в / Олена Будник // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Педагог╕ка. – Вип. ХХV╤I╤–XХIX. – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2009. – С. 8–12.

Будник О. Проблема формування етновиховного середовища загальноосв╕тнього навчального закладу Укра╖ни / Олена Будник // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Педагог╕ка. – Вип. ХХХ╤╤. – ╤вано-Франк╕вськ, 2010. – С. 121–129.

Будник О. Етновиховний прост╕р у школах укра╖нсько╖ д╕аспори: реал╕╖ ╕ перспективи / Олена Будник // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Педагог╕ка. – Вип. ХХХIV. – ╤вано-Франк╕вськ, 2010. – С. 97–107.

Будник О. Профес╕йна п╕дготовка майбутн╕х учител╕в початково╖ школи до роботи з учнями в процес╕ проектно╖ д╕яльност╕ / Олена Будник // Науковий в╕сник Волинського нац╕онального ун╕верситету ╕мен╕ Лес╕ Укра╖нки. Педагог╕чн╕ науки. – Луцьк, 2010. – № 14. – С.12–18.

Будник О. Народн╕ здоров’язбер╕гаюч╕ технолог╕╖ в сучасн╕й загальноосв╕тн╕й школ╕: реал╕╖ та перспективи / Олена Будник // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Педагог╕ка. – Вип. ХХХV. – ╤вано-Франк╕вськ, 2010. – С. 104–110.

Будник О. Народнопедагог╕чн╕ традиц╕╖ економ╕чного виховання д╕тей в укра╖нськ╕й с╕м’╖ / Олена Будник, Мар╕я Геник // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Педагог╕ка. – Вип. ХХХV╤. – ╤вано-Франк╕вськ, 2011. – С. 9–13.

Будник О. Моделювання етновиховного середовища в контекст╕ наступност╕ дошк╕льно╖ та початково╖ осв╕ти / Олена Будник // Обр╕╖ : науково-педагог╕чний журнал. – 2011. – № 1 (32). – С. 67–71.

Будник О. Етнокультурна складова зм╕сту профес╕йно╖ осв╕ти майбутн╕х учител╕в початкових клас╕в / Олена Будник // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Педагог╕ка. – Вип. ХХХV╤╤╤. – ╤вано-Франк╕вськ, 2011. – С. 49–54.

Будник О. Теоретико-методолог╕чн╕ основи проектування етновиховного середовища початково╖ школи / Олена Будник // Наука ╕ осв╕та : науково-практичний журнал П╕вденного наукового Центру НАПН Укра╖ни. Спецвипуск до 195-р╕ччя Державного закладу “П╕вденноукра╖нський нац╕ональний педагог╕чний ун╕верситет ╕мен╕ К.Д. Ушинського ”. – № 4/C, червень-липень, 2011. – С. 59–63.

Будник О.Б. Педагог╕чна спадщина Василя Сухомлинського : етнокультурний дискурс / Нелл╕ Лисенко, Олена Будник // Педагог╕чний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. ╤. М. Шоробура. – Хмельницький : ПП Балюк ╤.Б., 2011. – Вип.10. – С. 286–289.

Будник О.Б. Проблема профес╕йно-особист╕сного розвитку майбутн╕х педагог╕в у вишах Укра╖ни в умовах ╕нте╜рування до ╓вропейського осв╕тнього простору / Олена Будник // Науковий в╕сник Черн╕вецького ун╕верситету. Педагог╕ка та психолог╕я : зб╕рник наукових праць. – Вип. 574. – Черн╕вц╕: Черн╕вецький нац╕ональний ун╕верситет, 2011. – С. 12–19.

Будник О. Розвиток креативного мислення учн╕в шляхом використання ╕нновац╕йних педагог╕чних технолог╕й / Олена Будник, Натал╕я Семенова // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Педагог╕ка. – Вип. ХL╤. – ╤вано-Франк╕вськ, 2012. – С. 127-131.

Будник О. Проблема етн╕чно╖ соц╕ал╕зац╕╖ студентсько╖ молод╕ в умовах вищого педагог╕чного навчального закладу Укра╖ни / Олена Будник // Вища осв╕та Укра╖ни : теоретичний ╕ науково-методичний часопис ╤нституту вищо╖ осв╕ти НАПН Укра╖ни. Тематичний випуск “╢вропейська ╕нтеграц╕я вищо╖ осв╕ти Укра╖ни в контекст╕ Болонського процесу”. – К., 2012. – № 3 (Додаток 2), т. 1. – С. 113–116.

Будник О. Соц╕ально-педагог╕чна д╕яльн╕сть учителя: психолог╕чний анал╕з / Олена Будник // Наука ╕ осв╕та : науково-практичний журнал П╕вденного наукового Центру НАПН Укра╖ни. Психолог╕я ╕ педагог╕ка. Тематичний спецвипуск “Традиц╕╖ та новац╕╖ сучасно╖ осв╕ти в Укра╖н╕”. – 2013. – № 3/СХ╤╤╤. – С.40–43 – 0,5 д.а.

Будник О. Соц╕ально-педагог╕чне спрямування профес╕йно╖ п╕дготовки вчителя початково╖ школи // Науковий часопис НПУ ╕мен╕ М. П. Драгоманова. Сер╕я 11. Cоц╕альна робота. Соц╕альна педагог╕ка : зб╕рник наукових праць. – Випуск 17. – Ч. 1. – Ки╖в – ╤вано-Франк╕вськ : Вид-во НАПУ ╕мен╕ М. П. Драгоманова, 2013. – С. 83-91.(0,5д.а.).

Будник О. Соц╕окультурне виховання учн╕в як складова соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ майбутнього вчителя початкових клас╕в / Олена Будник // В╕сник Прикарпатського ун╕верситету. Педагог╕ка. – Вип. L. – ╤вано-Франк╕вськ: Плай, 2013. – С. 85–91.

Будник О.Б. Модел╕ соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ суб’╓кт╕в навчально-виховного процесу / Олена Будник // Профес╕йне становлення особистост╕ : профес╕йно-педагог╕чний журнал. – № 2, жовтень, 2013. – С. 49-57 (0,8 а.а.).

Будник О. Нац╕ональне виховання майбутн╕х педагог╕в засобами народного гумористичного мистецтва / О. Будник // Естетика ╕ етика педагог╕чно╖ д╕╖: зб. наук. праць. – Вип. 7. – Ки╖в–Полтава, 2014. – С. 126–137.

Будник О. Профес╕йна д╕яльн╕сть Бориса Гр╕нченка: соц╕ально-педагог╕чний контекст / О. Будник // Г╕рська школа Укра╖нських Карпат. – 2015. – № 12. – С. 54–57.

МАТЕР╤АЛИ ╤ ТЕЗИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦ╤Й

Будник О.Б. Традиц╕йна система господарського виховання д╕тей в укра╖нськ╕й родин╕ / Олена Будник // Джерела : науково-методичний в╕сник ╤вано-Франк╕вського обласного ╕нституту п╕слядипломно╖ осв╕ти педагог╕чних прац╕вник╕в. – 1998. – № 1(13). – С. 41–45.

Будник О. Б. Особливост╕ господарського виховання д╕тей у сучасн╕й с╕м’╖  / Олена Будник // Джерела : науково-метод. в╕сник ╤вано-Франк╕вського обласного ╕нституту п╕слядипломно╖ осв╕ти педагог╕чних прац╕вник╕в. – 1998. – № 3–4 (14–15). – С. 72–78.

Будник О. Б. Теоретико-методолог╕чн╕ засади виховання правово╖ культури школяр╕в / Олена Будник, Роман Скульський // Формування правово╖ культури школяр╕в / укладач╕ З. Болюк, В. Кост╕в. – ╤вано-Франк╕вськ, 1998. – С. 4–12.

Будник О.Б. Проблема виховання господарсько-трудово╖ культури школяр╕в / Олена Будник, Роман Скульський // Укра╖нська система виховання: проблеми, перспективи : матер╕али Всеукра╖нсько╖ науково-практично╖ конференц╕╖ // Б╕бл╕отека НМЦ “Укра╖нська етнопедагог╕ка ╕ народознавство АПН Укра╖ни та Прикарпатського ун╕верситету ╕м. В.Стефаника. – ╤вано-Франк╕вськ, 1999. – Вип. 27. – С. 76–81.

Будник О. Б. ╤де╖ господарського виховання д╕тей у педагог╕чн╕й спадщин╕ М. Стельмаховича / Олена Будник  // Сподвижник укра╖нсько╖ етнопедаго­г╕ки (на пошану д╕йсного члена АПН Укра╖ни М. Стельмаховича). – ╤вано-Франк╕вськ: Б╕бл╕отека НМЦ “Укра╖нська етнопедагог╕ка ╕ народознавство АПН Укра╖ни та Прикарпатського ун╕верситету ╕м. В.Стефаника, 1999. – Вип. 25. – С. 93–99.

Будник О. Б. По╓днання ╕дей народно╖ та науково╖ педагог╕ки у забезпеченн╕ гармон╕╖ родинно-шк╕льного виховання д╕тей / Олена Будник, Людмила Степанова // ╤де╖ народно╖ та науково╖ педагог╕ки у вихованн╕ д╕тей та молод╕ : зб╕рник статей / за заг. ред. чл.-кор. АПН Укра╖ни, проф. Скульського Р. П. – ╤вано-Франк╕вськ, 1999. – С. 161–165.

Будник О. Б. Теоретико-методичн╕ засади виховання економ╕чно╖ культури школяр╕в у процес╕ навчання / Олена Будник // Джерела : науково-метод. в╕сник ╤вано-Франк╕вського обласного ╕нституту п╕слядипломно╖ осв╕ти педагог╕чних прац╕вник╕в. – 1999. – № 4 (20). – С. 89–94.

Будник О. Б. Господарсько-трудове виховання с╕м’янина в ╕сторичн╕й ретроспектив╕ / Олена Будник // Формування с╕м’янина в процес╕ засво╓ння учнями знань з ╕стор╕╖ / за заг. ред. В. Кост╕ва. – ╤вано-Франк╕вськ, 2001. – С. 87–97.

Будник О. Формування елемент╕в господарсько╖ культури школяр╕в у процес╕ викладання предмет╕в сусп╕льствознавчого циклу / Олена Будник, Роман Скульський // Формування с╕м’янина в процес╕ засво╓ння учнями знань з ╕стор╕╖ / за заг. ред. В. Кост╕ва. – ╤вано-Франк╕вськ, 2001. – С. 77–86.

Будник О. Особливост╕ укра╖нсько╖ етнопедагог╕ки / Олена Будник  // Джерела: Науково-метод. в╕сник ╤вано-Франк╕вського обласного ╕нституту п╕слядипломно╖ педагог╕чно╖ осв╕ти. – 2001. – № 3–4 (27–28). – С. 12–15.

Будник О. Б. Народний гумор як педагог╕чний зас╕б корекц╕╖ повед╕нки школяра / Олена Будник, Мар╕я Кр╕лик // Актуальн╕ проблеми укра╖нсько╖ етнопедагог╕ки / за ред. чл.-кор. АПН Укра╖ни, проф. Скульського Р. П. – ╤вано-Франк╕вськ, 2001. – С. 16–23.

Будник О. Особливост╕ укра╖нсько╖ етнопедагог╕ки / Олена Будник // Дайджест. Школа-парк.– 2002. – № 2. – С.116–117.

Будник О. Б. Особливост╕ соц╕ал╕зац╕╖ молод╕ в сучасн╕й с╕м’╖ / Олена Будник, Мар╕я ╫еник // Соц╕ально-педагог╕чн╕ проблеми п╕дготовки фах╕вц╕в у вищих навчальних закладах : матер╕али М╕жнародно╖ науково-практично╖ конференц╕╖, 25-26 лютого 2003 р., Ужгород / за заг. ред. В. В. Сагарди, М. В. Копачко. – Ужгород: УжНУ, 2003. – С. 25–28.

Будник О. Науково-методичн╕ засади господарського виховання д╕тей в укра╖нськ╕й етнопедагог╕ц╕ / Олена Будник // Тенденц╕╖ розвитку методично╖ роботи в систем╕ п╕слядипломно╖ осв╕ти педагог╕в : матер╕али Всеукра╖нсько╖ науково-практично╖ конференц╕╖ / упор. В.  Руссол, Л. Келембет. – ╤вано-Франк╕вськ: О╤ППО, 2003. – С. 210–214.

Будник О. П╕дготовка студент╕в до використання народознавства в соц╕ально-педагог╕чн╕й практиц╕ / Олена Будник // Психолого-педагог╕чн╕ засади профес╕йного становлення особистост╕ практичного психолога ╕ соц╕ального педагога в умовах вищо╖ школи : матер╕али Всеукра╖нсько╖ науково-практично╖ конференц╕╖, 27-28 лютого 2003 р. – Терноп╕ль, 2003. – Ч. ╤╤╤. – С. 38–46.

Будник О.Б. Проблема формування особист╕сних ц╕нностей засобами прац╕ в творчому доробку М. Стельмаховича / Олена Будник // Проблеми укра╖нсько╖ народно╖ педагог╕ки в науков╕й спадщин╕ Мирослава Стельмаховича : матер╕али Перших Всеукра╖нських педагог╕чних читань, 13-14 травня 2004 р. – ╤вано-Франк╕вськ, 2004. – С. 72-77.

Будник О. Етнопедагог╕чн╕ засади економ╕чного виховання д╕тей / Олена Будник // Проблеми укра╖нсько╖ народно╖ педагог╕ки. Теор╕я ╕ практика : зб╕рник статей. – ╤вано-Франк╕вськ : Плай, 2005. – С. 143–149.

Будник О. Проблема формування економ╕чно╖ компетенц╕╖ школяра: етнопедагог╕чний вектор / Олена Будник // Джерела : науково-методичний в╕сник ╤вано-Франк╕вського обласного ╕нституту п╕слядипломно╖ педагог╕чно╖ осв╕ти.– 2006. – № 1-2. – С. 15-22.

Будник О. Б. Рел╕г╕йна культура в структур╕ етновиховного ╕деалу укра╖нц╕в / Олена Будник, Олег Будник // Матер╕али Всеукра╖нсько╖ науково-практично╖ конференц╕╖ “Формування рел╕г╕йно╖ культури д╕тей ╕ молод╕”, 10–11 вересня 2007 р., м. ╤вано-Франк╕вськ. – ╤вано-Франк╕вськ, 2007. – С. 50-55.

Будник О. Б. Економ╕чне виховання школяр╕в: етнорег╕ональний вим╕р [Електронний ресурс] / Олена Будник // Науковий потенц╕ал Укра╖ни 2009 : матер╕али п‘ято╖ Всеукра╖нсько╖ науково-практично╖ ╕нтернет-конференц╕╖, 25–29 березня 2009 р. – К., 2009. – Ч. 2. – С. 25–30 /www.intkonf.org

Будник О. Спогади про поетичн╕ захоплення Романа Скульського / Олена Будник // На пошану Романа Скульського: науково-╕нформац╕йне видання. – ╤вано-Франк╕вськ, 2009. – С. 39–46.

Будник О. Теоретико-методолог╕чн╕ проблеми сучасно╖ педагог╕чно╖ науки (за творами Романа Скульського) / Олена Будник // На пошану Романа Скульського : науково-╕нформац╕йне видання. – ╤вано-Франк╕вськ, 2009. – С. 57–63.

Будник О.Б. Етновиховання в сучасн╕й загальноосв╕тн╕й школ╕: особист╕сно зор╕╓нтован╕ технолог╕╖ / Олена Будник // Сучасна осв╕та ╕ наука в Укра╖н╕: науков╕ здобутки, стан ╕ перспективи : матер╕али VII Всеукра╖нсько╖ з м╕жнародною участю науково-практично╖ заочно╖ конференц╕╖ “Сучасна осв╕та в Укра╖н╕: науков╕ здобутки, стан ╕ перспективи”, м. Дн╕пропетровськ, 23-25 березня 2011 р. / Всеукра╖нське громадське об’╓днання “Нова Осв╕та”. – Дн╕пропетровськ, 2011. – С. 37–41.

Будник О.Б. Етнокультурна спрямован╕сть виховання у вищ╕й школ╕ в контекст╕ Болонського процесу / Олена Будник // Науковий В╕сник Льв╕вського нац╕онального ун╕верситету ветеринарно╖ медицини та б╕отехнолог╕й ╕мен╕ С.З. Гжицького. – Льв╕в, 2011. – С. 54-61.

Будник О. Б. Особливост╕ розвитку економ╕чного мислення учн╕в п╕дл╕ткового в╕ку / Олена Будник // Особист╕сн╕ ╕нтелектуальн╕ якост╕ обдарованого учня в п╕дл╕тковому в╕ц╕ : матер╕али Всеукра╖нського науково-практичного сем╕нару. 21 с╕чня 2011 р., м. Ки╖в. – К., 2011. – С. 139–144.

Будник О. Б. Моделювання етновиховного середовища в с╕м’╖ та загальноосв╕тн╕й школ╕: педагог╕чн╕ традиц╕╖ та ╕нновац╕╖ / Олена Будник // Январские педагогические чтения. – Вып. 9. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2011. – С. 150-154.

Будник О. Проблема формування соц╕ального здоров’я особистост╕ у педагог╕чн╕й спадщин╕ В. Сухомлинського / Олена Будник // Василь Сухомлинський у д╕алоз╕ з сучасн╕стю: здоров’я через осв╕ту : матер╕али V М╕жнародних та Х╤Х Всеукра╖нських педагог╕чних читань в м. Донецьку, 11-12 жовтня 2012 року. – У 4-х т. – Т.3. –  Донецьк: Витоки, 2012. – C.13–17.

Будник О.Б. Педагог╕чне розум╕ння етн╕чно╖ соц╕ал╕зац╕╖: ф╕лософсько-культуролог╕чний аспект / О.Б. Будник // Естетичне виховання д╕тей та молод╕ : теор╕я, практика, перспективи розвитку : зб╕рник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ╕м. ╤. Франка, 2012. – С.503–509.

Будник О. Профес╕йн╕ якост╕ в структур╕ особист╕сних характеристик майбутнього фах╕вця / Олена Будник // Модерн╕зац╕я загально╖ та профес╕йно╖ осв╕ти в умовах глобального св╕ту : тези допов╕дей Всеукра╖нсько╖ науково-практично╖ конференц╕╖, 22-23 березня 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка та ╕н. – Запор╕жжя : КПУ, 2013. – С. 119-122 (0,3 а.а.).

Будник О.Б. Соц╕ально-виховне середовище ПТНЗ як чинник розвитку профес╕йних якостей майбутн╕х роб╕тник╕в / О. Б. Будник // Соц╕альне партнерство як ╕нструмент оновлення зм╕сту профес╕йно-техн╕чно╖ осв╕ти : Матер╕али Друго╖ Всеукра╖нсько╖ науково-практично╖ конференц╕╖ (м. Кривий р╕г, 11-12 кв╕тня 2013р.)/ за заг. ред. Л.Л. Сушенцево╖; ╤нститут ПТО НАПН Укра╖ни. - Кривий Р╕г: вид. Р.А. Козлов , 2013. - С. 24-26.

Будник О. Cоц╕ально-педагог╕чн╕ аспекти розвитку профес╕йних якостей майбутн╕х фах╕вц╕в / Олена Будник // Педагог╕ка ╕ психолог╕я профес╕йно╖ осв╕ти: науковий пошук, проблеми, перспективи : [23 кв╕тня 2013] : матер╕али науково-практично╖ конференц╕╖. – Льв╕в, 2013. – С.116-118.

Будник О. Митрополит Андрей Шептицький про християнське виховання д╕тей ╕ молод╕ / Олена Будник // Андрей Шептицький : науков╕ прац╕ / упор. та наук. ред.  Д. Герцюк, П. С╕корський. – Льв╕в : СПОЛОМ, 2016. – С. 68–78.

Будник О. Методолог╕чний контекст профес╕йно╖ п╕дготовки майбутнього фах╕вця до соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ / О. Будник // Четвертий укра╖нський педагог╕чний конгрес : зб╕рник наукових праць конгресу. – Льв╕в : Сполом, 2014. – С. 101–105 (0,3 а.а.).

Будник О. Педагог╕чн╕ засади використання етнокультурних ц╕нностей у соц╕ально-виховному середовищ╕ навчального закладу / О. Будник // Етнодизайн: ╢вропейський вектор розвитку ╕ нац╕ональний контекст. Кн. 1. : зб. наук. праць / редкол. : гол. ред. М. ╤. Степаненко, упоряд. ╕ в╕дп. ред. ╢. А. Антонович, В. П. Титаренко та ╕н. – Полтава : ПНПУ ╕мен╕ В.Г. Короленка, 2014. – С. 458–461 (0,3 а.а.).

Будник О. Мон╕торинг соц╕ально-комун╕кативно╖ готовност╕ майбутн╕х учител╕в до профес╕йно╖ д╕яльност╕ // Матер╕али V Всеукра╖нсько╖ науково╖ конференц╕╖ роман╕ст╕в. – Одеса : Вид-во КП ОМД, 2015. – С.103–104 (0,3 а.а.).

Будник О. Мон╕торинг духовно-морально╖ готовност╕ майбутн╕х учител╕в до соц╕ально-педагог╕чно╖ д╕яльност╕ [Текст] / Будник О.Б. // Международные конференции : Духовно-моральн╕сн╕ основи та в╕дпов╕дальн╕сть особистост╕ у дол╕ людсько╖ цив╕л╕зац╕╖ – НТУ "ХП╤", 2015. – С.62–66. – [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/Духовно-моральн╕сн╕ основи та в╕дпов╕дальн╕сть особистост╕ у дол╕ людсько╖ цив╕л╕зац╕╖/p1/МОН╤ТОРИНГ ДУХОВНО-МОРАЛЬНО╥ ГОТОВНОСТ╤.pdf (0,25 а.а.)

Будник О. Розвиток профес╕йних якостей майбутн╕х фах╕вц╕в у соц╕ально-виховному середовищ╕ навчального закладу / О. Будник // Проблеми профес╕йно╖ п╕дготовки майбутн╕х квал╕ф╕кованих роб╕тник╕в у профес╕йно-техн╕чних навчальних закладах : матер╕али зв╕тно╖ науково-практично╖ конференц╕╖ ЛНПЦ НАПН Укра╖ни, 4 березня 2015 р., м. Льв╕в та науково-практично╖ конференц╕╖ (у рамках Всеукра╖нського фестивалю науки) «П╕двищення якост╕ профес╕йно╖ п╕дготовки майбутн╕х квал╕ф╕кованих роб╕тник╕в у профес╕йно-техн╕чних навчальних заклад╕в», 19 травня 2015 р., м. Льв╕в. – Льв╕в : СПОЛОМ, 2015. – С. 15–19 (0,2 а.а).

Будник О. Теоретико-методолог╕чн╕ ╕де╖ педагог╕чно╖ спадщини Г. П. Васяновича / О. Будник // Григор╕й Васянович – син сп╕вучого Пол╕сся : до 70-р╕ччя в╕д дня народження / упор. С. М. Вдович. – Льв╕в : СПОЛОМ, 2015. – C.199–204 (0,5 а.а.).

╤НШ╤ ВИДИ НАУКОВО╥ ПРОДУКЦ╤╥

Будник О. Скульський Роман Павлович : до 70-р╕ччя в╕д дня народження / Олена Будник // Осв╕тянське слово : газета управл╕ння осв╕ти ╕ науки ╤вано-Франк╕всько╖ облдержадм╕н╕страц╕╖. – 2005. – № 39–40 (244–245).– С. 7.

 

1.       Будник О. Психолого-педагог╕чний супров╕д соц╕ал╕зац╕╖ молодших школяр╕в: проблеми п╕дготовки майбутнього вчителя / О. Будник // Г╕рська школа Укра╖нських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 133-139.

2.       Будник О., Минай Ю. ╤нформац╕йно-комун╕кац╕йн╕ технолог╕╖ в сучасн╕й початков╕й школ╕: реал╕╖ та перспективи / О. Будник, Ю. Минай // Г╕рська школа Укра╖нських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 84-88 (0,5 а.а., авт. – 0,3).