ua en

Будник Олена Богданівна народилася 23 березня 1971 р. в м. Донецьку.

У 1990 році з відзнаками закінчила Чортківське педагогічне училище за спеціальністю “Вчитель початкових класів, вихователь”, у 1993 році – Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника за спеціальністю “Педагогіка і методика початкового навчання”.

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Педагогічні передумови виховання господарської культури молодших школярів” за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.

У 2001 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання.

З 1994 по 2012 рр. працювала в Науково-методичному центрі “Українська етнопедагогіка і народознавство” НАПН України та Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника на посадах: старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника.

З 1999 р. працювала (за сумісництвом) на посаді доцента різних кафедр Педагогічного інституту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника”.

З 2013 р. – доцент кафедри теорії та методики початкової освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника”.

У 2015 році успішно захистила докторську дисертацію на тему "Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності" за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти і була переведена на посаду професора кафедри.

З 1 вересня 2015 року – завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти, з 21 червня 2016 року – кафедри педагогіки початкової освіти.

З 10 квітня 2017 року - професор кафедри педагогіки початкової освіти.

З квітня 2016 року – член науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 013  Початкова освіта.

З 15 жовтня 2017 року - керівник академічної групи Міжнародного проекту Еразмус+ КА2 «Модернізація вищої педагогічної освіти за допомогою інноваційних методів викладання - МоРЕD», грантоотримувачем і координатором якого вперше в історії Програми Темпус та Еразмус+ виступив  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Публікації. Автор понад 160 наукових публікацій, з яких: 2 монографії, 10  посібників, 15  розділів навчально-методичних посібників, 50  статей, опублікованих у провідних наукових фахових виданнях України, 15 – у закордонних наукових періодичних виданнях (в т.ч. включених до міжнародних наукометричних баз). Серед них: “Етнопедагогіка господарсько-економічного виховання” (2005.), “Етноекономічна компетенція школяра” (2008), “Етнопедагогічна складова процесу формування компетентностей молодших школярів” (2009, редагування), «Соціально-педагогічна діяльність учителя початкових класів» (2012), «Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності: теорія і практика» (2014), «Інклюзивна освіта» (2015) та ін.

Співавтор колективних посібників: ”Українська етнопедагогіка” (2005), “Історія української етнопедагогіки” (2005), “Народознавча компетентність дітей і молоді: принципи та методи дослідження” (2006), “Етнопедагогічні засади українського дошкілля” (2008), “Етнопедагогічний контекст професійної підготовки студентів у вишах Прикарпатського регіону” (2009), “Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи і етнічному вихованні дітей” (2011), “Етновиховний простір сучасного загальноосвітнього навчального закладу: теорія і практика” (2012), “Педагогічна практика в початковій школі” (2016).

Державні та відомчі нагороди: грамота Івано-Франківської ОДА (2006), грамота Головного управління освіти і науки Івано-Франківської ОДА (2010), грамота ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2014), грамота департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА (2015), Почесна грамота Івано-Франківської ОДА (2015), обласна педагогічна премія імені Мирослава Стельмаховича (2015).

Сфера наукових інтересів – актуальні проблеми сучасної педагогіки та навчально-виховної практики, зокрема питання використання українського народознавства у виховній роботі школи та вищого педагогічного навчального закладу, формування соціокультурної компетентності учнів, моделювання етновиховного простору освітніх установ, соціально-педагогічної діяльності вчителя, професійно-педагогічна освіта, інклюзивна педагогіка, стратегічне управління в сфері освіти, STEAM-освіта.

Зацікавлення: поезія, мистецтво і туризм.