ua en

Має досвід роботи в експертній комісії МОН України з проведення ліцензійної експертизи підготовки молодших спеціалістів, маґістрів зі спеціальності «Початкова освіта».

Член науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 013  Початкова освіта.

Член вченої та науково-методичної ради педагогічного факультету, член виборного профспілкового органу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».