ua en

За наукового керівництва захищено кандидатську дисертацію К.Романюк "Педагогічні умови виховання толерантності в дітей дошкільного віку" за спеціальністю 13.00.08 - дошкільна педагогіка (2014).

Здійснює наукове керівництво дипломними та магістерськими роботами, а також консультування здобувачів наукового ступеня кандидата педагогічних наук.