ua en

Вітер Роман Михайлович

Прикарпатський
національний університет
імені Василя Стефаника

Роман Михайлович Вітер народився на Івано-Франківщині 21 грудня 1972 р. У 1990 році поступив на стаціонарне навчання у Львівський лісотехнічний інститут на лісогосподарський факультет. У 1995 році закінчив навчання в цьому інституті і отримав диплом з відзнакою за спеціальністю “інженер лісового госпо­дарства”. У 1995 році за направленням розпочав роботу на посаді інженера лабораторії екології Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака (м. Івано-Франківськ). З 1996 по 1999 р. проходив стаціонарне навчання в аспірантурі УкрНДІгірліс. З 1999 по 2007 р. працював на посадах молодшого, наукового і старшого наукового співро­бітників лабораторії екології УкрНДІгірліс. 5 листопада 2004 р. успішно захистив в Українському державному лісотехнічному університеті дисер­таційну роботу на тему “Сучасний стан, структура і раціональне використання букових лісів Опілля”, а 9 лютого 2005 р. присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук із спеціальності 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. На посаді доцента кафедри лісознавства працює: з 2006 по 2007 р. за сумісництвом, а з вересня 2007 р. – на постійній основі. 25 квітня 2013 р. присвоєно вчене звання доцента.

Опублікував 69 наукових та 17 навчально-методичних праць.

Викладає такі навчальні дисципліни: “Лісознавство”, “Лісівництво”, “Лісова таксація”.