ua en

Качак Тетяна Богданівна

Прикарпатський
національний університет
імені Василя Стефаника

      Тетяна Богданівна Качак – доктор філологічних наук, професор кафедри фахових методик і технологій  початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, лауреат в номінації «Молодий вчений року» (2012 р.). Експерт і член журі у номінації «Література для дітей та юнацтва» літературних конкурсів і премій («Великий Їжак», «Коронація слова», «Кальміус», книжкова премія «Еспресо: вибір читачів»), автор і організатор проектів з промоції дитячого і юнацького читання («Творче інтерактивне читання», «Літературна кавалєрка», «Коло книжки» та ін.). 
      Авторка монографій "Тенденції розвитку української прози для дітей та юнацтва початку ХХІ ст.", «Художні особливості жіночої прози 80-90-х років ХХст.», збірника наукових та науково-методичних статей «Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти», підручників "Українська література для дітей та юнацтва", "Зарубіжна література для дітей" (у співавторстві), навчально-методичних посібників для студентів «Актуальні проблеми сучасної української літератури», «Літературна освіта молодших школярів», "Дитяча література", "Методика навчання літературного читання" та ін., численних публікацій літературознавчого, науково-методичного та літературно-критичного характеру у фахових та періодичних виданнях, виданнях інших держав, збірниках матеріалів конференцій, вісниках «Література. Діти. Час».
     Голова Івано-Франківської філії Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва.

    У межах робочого часу Тетяна Качак проводить науково-дослідну роботу «Проблеми дослідження літератури для дітей та юнацтва» (державний реєстраційний номер у МОН України 0116 U 003616). У її доробку – курси лекцій та навчально-методичне забезпечення до дисциплін «Дитяча література», «Зарубіжна дитяча література», «Літературна освіта молодших школярів», "Дитяча література з методикою навчання літературного читання".

     Тема наукового дослідження - "Художні особливості сучасної української прози для дітей та юнацтва", "Літературна освіта та дитяче читання".

      Об’єкт наукових зацікавлень - українська та зарубіжна література для дітей; компаративний аналіз національних літератур для дітей.

       Напрям досліджень літератури для дітей - теорія, історія та критика літератури для дітей.

       Контекст дослідження - літературознавчий, педагогічний.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=G6yFy5QAAAAJ&hl=uk

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6863-1736  

google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&imq=%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA&user=G6yFy5QAAAAJ

https://vnadurak.academia.edu/TetianaKachak